Posts Tagged ‘delkurs 3:2’

Grupparbete får mig att inse hur olika vi är. Hur det som är viktigt för mig kan vara oviktigt för andra. Hur det arbetssätt som passar bäst för mig stjälper för andra. Hur viktigt det är med bra kommunikation. Och hur svårt det är. För att kritisera något någon annan har gjort kan uppfattas som […]