Posts Tagged ‘Elliott Smith’

Waltz #2

14Maj12

I den här delkursen ingår tre stycken fältstudier. Första fältstudien ägde rum på juridiska fakultetens bibliotek, andra på sjukhusbiblioteket och den tredje, som vi ska på imorgon, på ett skolbibliotek. Efter varje besök ska vi parvis skriva en rapport där människor, aktiviteter och texttyper står i fokus. Vi ska använda oss av genreteori där ”genre” […]