Posts Tagged ‘Hello Saferide’

Jag har fortfarande inte hört ett ord från CSN. Jag hoppas att alla papper kommit in och att de snart lämnar besked. Fast jag kanske ska vara glad ju längre tid det tar?