Posts Tagged ‘Jarvis Cocker’

Den här delkursen har namnet ”Att samla och organisera kunskap”, och är en slags fortsättning och fördjupning av momentet om kunskapsorganisation som vi hade i höstas. Igår och idag har vi pratat mycket om metadata, och framöver kommer vi bland annat fokusera på XML och databaser; delkursens två första examineringsuppgifter har sin utgångspunkt i just […]