Posts Tagged ‘Kraftwerk’

Computerwelt

03Sep12

Terminens första delkurs handlar om det digitala biblioteket. Idag har vi haft kursintroduktion och första föreläsningen. Vad är det digitala biblioteket? Vad skiljer det från det analoga biblioteket? Går det över huvud taget att prata om ett ”analogt bibliotek”? Och går det att skilja dem åt? Det digitala biblioteket handlar, och handlade redan i begynnelsen, […]