Posts Tagged ‘Stefan Sundström’

Nästa delkurs blir första ämnesinriktade kursen. Den heter ”Bibliotek som institution, funktion och fenomen” och är på 7,5 hp (det vill säga 5 p enligt gamla systemet). Så här ser föresläsningsschemat ut för den kursen: Kursintroduktion Biblioteks- och informationsvetenskap Bibliotekshistoria Bibliotekarier Exempel från forskningen Seminarium: forskning Verksamhetsidéer och uppdrag Informationspolitik och immateriella rättigheter E-böcker och […]