Archive for juni, 2012

Delkurs 3, termin 2: Informationssökning och förmedling, 7,5 hp Sista delkursen på andra terminen var en ämnesspecifik kurs om informationssökning och förmedling. Vi gjorde flera fältstudier och skrev parvis rapporter om dessa utifrån ett genreperspektiv. Det handlade genre i fråga om att göra analyser av människor, aktiviteter och texttyper, ur ett socialt perspektiv. I kursen […]


Delkurs 2, termin 2: Pedagogiska perspektiv på ABM-verksamheter, 7,5 hp Föreläsningar, laborationer och fältstudier varvades även under denna kurs som fokuserade på pedagogiska aspekter. Vi läste kursen gemensamt, men examinationen gjordes i ämnesuppdelade grupper. Även om kurslitteratur, fältstudier och föreläsningar belyste alla tre institutionerna blev det ändå visst fokus på bibliotek för vår del. Som […]


Jag råkade befinna mig i Sjöbo och passade därför på att ta mig in på deras bibliotek. Jag har spenderat många sommarlov på just detta bibliotek, och även om det har förändrats en hel del under åren är det alltid lite nostalgiskt att komma dit. Det är ett bibliotek som jag verkligen gillar. Biblioteket ligger […]


Delkurs 1, termin 2: Att samla och organisera kunskap, 15 hp Andra terminens första delkurs var uppdelad i två delar. Den första delen var gemensam för alla inriktningar medan den andra var ämnesspecifik. Förutom vanliga föreläsningar hade vi en del laborationer, fältstudier och en PBL-uppgift, samma grupper som föregående termin. Den första delen innehöll mycket […]


Delkurs 3, termin 1: Projekt som arbetsform, 7,5 hp Den tredje delkursen var en projektkurs. Vi pratade projekt och arbetade om och med projekt. Den större uppgiften var en gruppuppgift där vi skulle göra en projektplan till ett fiktivt ABM-projekt i den fiktiva kommunen Svinarp. Projektet skulle presenteras såväl muntligt som skriftligt. Vi hade dessutom […]


Delkurs 2, termin 1: Bibliotek som institution, funktion och fenomen, 7,5 hp Den andra delkursen var den första ämnesspecifika kursen. Det kändes lite tomt utan de andra, även om vi träffade på dem ibland också, men samtidigt var det väldigt intressant att fördjupa sig mer i biblioteksvärlden. Fokus under kursen låg på olika sorters bibliotek. […]


Delkurs 1, termin 1: Introduktion till studier av arkiv, bibliotek och museer, 15 hp Första delkursen var en introduktionskurs där vi fick bekanta oss med både institutioner och vetenskapsområden. Examinationen bestod i kursdagböcker, textseminarium, laborationer och två artiklar som vi skrev parvis. Vi gjorde också några studiebesök på arkiv, bibliotek och museum. I samband med […]


Tanken med den här bloggen var att skriva om mina studier. Ibland kan jag känna att det inte har blivit så mycket om det. Många gånger har jag varit för trött, andra gånger har jag inte riktigt kunnat formulera det jag skulle vilja göra. Dessutom har det varit så mycket annat som har hänt – […]


Vad gör bibliotekariestudenter på sommarlovet? Passar på att besöka bygdens bibliotek så klart! Ja, det var i alla fall vår plan. Och igår inleddes sommarlovets biblioteksexpedition med en tur till stadsbiblioteket i Landskrona. Vi tog tåget till Landskrona och därefter stadsbuss. En kort promenad (och fika!) senare befann vi oss framför den pampiga byggnad som […]


Apropå skolbibliotek så frågar sig en del vad som är poängen med skolbibliotek idag (och då tänker jag inte bara på Muf som verkade ha uppfattningen att färre skolbibliotek ger fler jobb). Behövs verkligen skolbibliotek? Idag har de flesta elever tillgång till datorer. Och det vet vi ju att bara du har en dator med […]